Als gevolg van nieuwe wetgeving en jurisprudentie is in de vastgoedsector op fiscaal gebied de laatste jaren veel veranderd. Denkt u hierbij aan het begrip ‘bouwterrein’ voor de btw en de vraag wanneer na herontwikkeling nu voor de btw sprake is van een nieuwe onroerende zaak. Tijdens deze training leiden wij u aan de hand van praktijkvoorbeelden langs de fiscale actualiteiten in de vastgoedsector.

Zonder uitputtend te zijn zullen wij aandacht besteden aan:

  • het (vernieuwde) begrip ‘btw-bouwterrein’;
  • de btw- en overdrachtsbelastingaspecten inzake beperkte rechten (onder andere erfpachtrecht);
  • de transformatie van bijvoorbeeld kantoorgebouwen naar woningen;
  • koop-/aannemingsovereenkomsten;
  • het verschil tussen verkoop van aandelen en verkoop van assets;
  • de behandeling van lease-incentives;
  • recente ontwikkelingen in het kader van de WOZ.

Doelgroep
Tot de doelgroep van deze training behoren beleggers, aanneembedrijven, projectontwikkelaars en anderen die betrokken zijn bij de aan- en verkoop, de huur en verhuur en de realisatie van vastgoed.

Programma
12:30    Ontvangst met lunch
13:00    Aanvang training
15:00    Pauze
15:15    Vervolg training
17:15    Borrel
18:00    Einde

Trainers
Annemiek van Dijk, Han Leijten en Merijn Betjes.

NOB-PE punten
Naar onze mening voldoet deze training aan de door de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) gestelde voorwaarden voor onderwijs als bedoeld in het PE-reglement van de Orde. Deze training kunt u voor 4 PE uren inbrengen bij de NOB. Als bewijs van deelname aan de training ontvangt u van ons een certificaat. 

Aanvullende informatie
Voor algemene informatie over deze training kunt u contact opnemen met Chantal Helmstrijd, telefoonnummer 088 909 1075, of via e-mail. Inhoudelijke vragen kunt u stellen aan één van de trainers.

Kosten
De kosten voor deelname aan deze training bedragen € 375,- exclusief btw per persoon.

Location: Amstelveen
Datum: 15 June 2017
Time: 12:30 t/m 18:00

U kunt zich niet meer inschrijven voor deze training.