Tom Noë

Senior Tax Manager/specialist in international exchange of information/fines and penalties specialist

Tom is sinds 2008 werkzaam bij KPMG Meijburg & Co. Hij heeft ruime ervaring met het ondersteunen van cliënten in het kader van belastingonderzoeken, met name als er boetes en sancties te verwachten zijn of worden opgelegd. Tom helpt cliënten te voldoen aan hun nationale en internationale verplichtingen ten aanzien van informatieverstrekking aan de belastingdienst, en voor bedrijven ontwerpt hij strategieën voor de opzet van internationale informatie-uitwisseling.

Specialisms

  • Dividend withholding tax
  • Procedural law
  • Corporate income tax

Countrydesks

  • Japan desk

© 2022 Meijburg & Co is a partnership of limited liability companies under Dutch law, is registered in the Trade Register under number 53753348
and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee.
All rights reserved.