Tax accounting, oftewel het vaststellen van de (winst)belastingpositie in de jaarrekening, wordt steeds belangrijker. De ondernemingsleiding en de externe accountant besteden hieraan de laatste jaren uitdrukkelijk aandacht. De basiscursus Tax accounting leidt u in twee dagdelen door de spelregels van de belangrijkste standaard op dit gebied: IAS 12.

Dagdeel 1
In dagdeel 1 wordt de basis behandeld: de opname en waardering van de actuele en uitgestelde belastingposities, de reconciliatie van het effectieve belastingpercentage ('effective tax rate reconciliation') en de verplichte toelichtingen in de jaarrekening.

Dagdeel 2
Dagdeel 2 gaat in op de volgende capita selecta: de voorziening voor onzekere belastingposities en de uitgestelde belastingposities in het geval van een bedrijfscombinatie. Dagdeel 2 wordt afgesloten met een casus, waarbij de opgedane kennis in de praktijk wordt gebracht.

Doelgroep
Tot de doelgroep van deze training behoren: fiscalisten, controllers en het financieel management van grote en middelgrote ondernemingen.

Programma

12:30    Ontvangst met lunch
13:00    Aanvang training
15:00    Pauze
15:15    Vervolg training
17:15    Borrel
18:00    Einde

Trainers
Eveline Gerrits (Amstelveen) en Harry Struik (Eindhoven).

NOB-PE uren 
Naar onze mening voldoet deze training aan de door de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) gestelde voorwaarden voor onderwijs als bedoeld in het PE-reglement van de Orde. Deze training kunt u voor 4 PE uren (1 dagdeel) respectievelijk 8 PE uren (als u beide dagdelen aanwezig bent) inbrengen bij de NOB. Als bewijs van deelname aan de training ontvangt u van ons een certificaat.

Aanvullende informatie
Voor algemene informatie over deze training kunt u contact opnemen met Nynke van der Hem, telefoonnummer +31 (0)88 909 1494, of via: e-mail. Inhoudelijke vragen kunt u stellen aan één van de trainers.

Kosten 
€ 375,- exclusief btw per persoon, per dagdeel.

Location: Amstelveen
Datum: 14 May 2019
Time: 12:30 t/m 18:00

Deel I


Location: Eindhoven
Datum: 28 May 2019
Time: 12:30 t/m 18:00

Deel II