De doelgroep voor deze roundtable is personen die verantwoordelijk zijn voor de financiële en/of fiscale zaken van het Nederlandse/Europese onderdeel van een Japanse multinational.
De ontwikkelingen die op Japanse multinationals afkomen zijn legio. Denk aan de gewijzigde Japanse CFC-regels (‘Controlled Foreign Company’), de wereldwijde BEPS discussie (‘Base Erosion and Profit Shifting’) en op Europees niveau de ‘Anti Tax Avoidance Directive’ (‘ATAD’). Leg daar nog de Brexit en de Amerikaanse belastinghervormingen bij en het voelt soms als een ‘perfect storm’.
 
Graag nodigen wij u daarom uit op 15 mei aanstaande vanaf 15:45 uur uur om aan de hand van een aantal casusposities met ons en met een select gezelschap van Nederlandse executives van Japanse multinationals hierover te sparren, waarbij bijvoorbeeld de volgende vraagstukken aan bod zullen komen:
• Wat heeft de wens om de supply chain aan te passen aan de post-Brexit handelsomgeving, voor invloed op de toepassing van de Japanse CFC-regels op de onderscheidenlijke groepsentiteiten?
• Welke beperkingen spelen er vanuit de Japanse CFC-regels als, in reactie op de EU/BEPS ontwikkelingen, de groepsstructuur gerationaliseerd wordt?

Wat wij graag willen bespreken zijn uw en onze ervaringen met knelpunten en oplossingsrichtingen voor de groepsstructuur en de supply chain.   

15.45 uur Ontvangst
16.00 uur Opening en Introductie
16.10 uur Korte inleiding internationale fiscale ontwikkelingen (Japanse CFC, BEPS, Brexit)
16.40 uur Bespreken ontwikkelingen nieuwe regelgeving aan de hand van casusposities
18.00 uur Borrel


Heeft u naar aanleiding van de rondetafelbijeenkomst nog specifieke vragen? Neem dan contact op met een van onderstaande personen.

Met vriendelijke groet,
namens Meijburg & Co

Cees van der Helm (088 – 909 1577)
Chris Breen (088 – 909 1517)
Jeroen Kuppens (088 – 909 1424)
Arend van Rooden (088 – 909 1732)
Tom Noë (088 – 909 3254)
Matthijs Lugten (088 – 909 2074)

Location: Amstelveen
Datum: 15 May 2018
Time: 15:45 t/m 18:00