Gedurende een interactieve sessie behandelen wij verschillende btw-kwesties die inherent zijn aan de internationale handel, zoals:

  • btw-gevolgen van (grensoverschrijdende) leveringen van goederen en diensten;
  • de toepassing van het btw-nultarief bij intracommunautaire leveringen en de hierbij behorende bewijslast;
  • transacties waarbij meerdere partijen zijn betrokken (zoals ABC-transacties);
  • het terugclaimen van buitenlandse btw;
  • administratieve verplichtingen en factuurvereisten;
  • btw-fraude;
  • btw-actualiteiten (zoals btw op elektronische diensten).

Een van de doelstellingen van de training is om de deelnemers kennis te laten opdoen via het uitwisselen van ervaringen met de andere deelnemers en het stellen van vragen.

Programma
12:30    Ontvangst met lunch
13:00    Aanvang training
15:00    Pauze
15:15    Vervolg training
17:15    Borrel
18:00    Einde

Trainers
Bünyamin Çubuk (Amstelveen), Dave de Roij (Amstelveen)

NOB-PE uren
Naar onze mening voldoet deze training aan de door de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) gestelde voorwaarden voor onderwijs als bedoeld in het PE-reglement van de Orde. Deze training kunt u voor 4 PE uren inbrengen bij de NOB. Als bewijs van deelname aan de training ontvangt u van ons een certificaat. 

Aanvullende informatie
Voor algemene informatie over deze training kunt u contact opnemen met Nynke van der Hem, telefoonnummer 088 909 1494, of via e-mail. Inhoudelijke vragen kunt u stellen aan één van de trainers.

Kosten
De kosten voor deelname aan deze training bedragen € 375,- exclusief btw per persoon.

Location: Amstelveen
Datum: 15 April 2019
Time: 12:30 t/m 18:00

Het maximale aantal deelnemers voor de training op 15 april is bereikt. Helaas kunt u zich niet meer voor deze training aanmelden.


Location: Eindhoven
Datum: 21 May 2019
Time: 12:30 t/m 18:00

Register