Is ons belastingstelsel nog van deze tijd?

Voor het huidige belastingstelsel is het heel moeilijk om de maatschappelijke veranderingen als gevolg van de digitale economie bij te houden. Het is dringend aan vernieuwing toe. Onze experts geven hun visie op het belastingstelsel met betrekking tot de digitale economie. Lees hun blogs.

© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is a partnership of private limited companies, is registered in the Trade Register under number 53753348
and is affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.