Kunst en fiscaliteit

Bij estate planning draait het om de overdracht van vermogen naar de volgende generatie(s), tegen een aanvaardbaar belastingtarief. Dit heeft betrekking op uw gehele vermogen, en dus ook uw kunstcollectie. Lees hier over kunst en fiscaliteit.

© 2023 Meijburg & Co is a partnership of limited liability companies under Dutch law, is registered in the Trade Register under number 53753348
and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee.
All rights reserved.