Bart-Jan Kalshoven

Bart-Jan is partner in de Customs & Trade-praktijk van Meijburg & Co. Hij verleent al ruim 20 jaar diensten op het vlak van douane en accijnzen aan uiteenlopende cliënten. Bart-Jan is gespecialiseerd in complexe structuren (supply chain-optimalisatie), geschillenbeslechting (begeleiding van cliënten bij belastingcontroles, administratieve beroepsprocedures en binnenlandse en Europese procesvoering) en fusies en overnames (due-diligenceonderzoeken, post-transactiestructurering, enz.). Bart-Jan is weliswaar breed onderlegd als jurist op het gebied van handel en douane, maar hij staat vooral bekend om zijn uitstekende kennis van de regelgeving omtrent douanewaarde zowel vanuit een Unierechtelijk perspectief als in WTO verband. Hij geeft hierin ook les aan NOB-studenten.

Specialisms

  • Customs and excise

Market sectors

  • Automotive
  • Natural resources

Countrydesks

  • Brazil and other Latin American countries desk
  • US desk

© 2022 Meijburg & Co is a partnership of limited liability companies under Dutch law, is registered in the Trade Register under number 53753348
and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee.
All rights reserved.