Janneke Versantvoort

Senior Manager/transfer pricing and tax controversy

Geschillen met de belastingdienst vinden veelal hun oorsprong in verrekenprijzen. Janneke beschikt op dat gebied over specialistische kennis en brede ervaring. Als lid van het Tax Controversy-team verkeert zij met haar expertise bij uitstek in een positie om cliënten niet alleen te adviseren over de procedurele kanten inzake beslechting van fiscale controverses en geschillen, maar ook over hun verrekenprijsbeleid. Verder kan Janneke geschillen helpen voorkomen door cliënten bij te staan bij het maken van robuuste documentatie over hun verrekenprijsbeleid en door te zorgen voor ATRs voor hun verrekenprijspraktijken.

Specialisms

  • Transfer Pricing
  • Transfer Pricing controversy & dispute resolution
  • Transfer Pricing Documentation
  • Transfer Pricing Financial Transactions & Tax Valuations
  • Transfer Pricing technology

Market sectors

  • Dutch Corporate Clients
  • Financial Services
  • Investment Management
  • Private equity

© 2022 Meijburg & Co is a partnership of limited liability companies under Dutch law, is registered in the Trade Register under number 53753348
and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee.
All rights reserved.