Niels Boef

Corporate Clients

Niels verleent al ruim twintig jaar belastingadviesdiensten aan een aantal meestal in Nederland gevestigde grote multinationals. Hij leidt de tak Corporate Clients van KPMG Meijburg & Co en staat cliënten bij in fiscale controverses uiteenlopend van veelomvattende overheidscontroles tot gerechtelijke procedures. Niels is voorzitter van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), die 5500 leden telt, allen belastingadviseurs in het bezit van een universitaire titel op doctoraal- of masterniveau.

Specialisms

  • Corporate income tax

Market sectors

  • Dutch Corporate Clients
  • Natural resources

© 2022 Meijburg & Co is a partnership of limited liability companies under Dutch law, is registered in the Trade Register under number 53753348
and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee.
All rights reserved.