Survey: Navigating the global tax disputes landscape

KPMG heeft een wereldwijde survey gedaan naar ontwikkelingen en trends op het gebied van Tax Controversy. Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven een aanzienlijke toename zien van belastingcontroles en geschillen, en alles wijst erop dat de belastingdiensten in de toekomst nog actiever zullen worden.

tc

Newsoverview (0)

© 2023 Meijburg & Co is a partnership of limited liability companies under Dutch law, is registered in the Trade Register under number 53753348
and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee.
All rights reserved.