Eindejaarstips 2023

November 21, 2023
Eindejaarstips 2023

De fiscale regelgeving verandert voortdurend. Aan het eind van dit jaar nemen we afscheid van een aantal bestaande regels en faciliteiten, en in 2024 maken we kennis met nieuwe en andere (spel)regels.

Het is een hele kunst om daar zonder brokken doorheen te laveren. Mogelijkerwijs moet u nog voor het begin van 2024 actie ondernemen om fiscaal een betere positie te realiseren. Wij hopen dat de Eindejaarstips van KPMG Meijburg & Co u daarbij kunnen helpen.

Het overzicht is lang niet uitputtend, maar eerder bedoeld als handvat om een gesprek met uw adviseur goed te kunnen voorbereiden. Verder geven wij een overzicht van de nieuwe wetgeving, die onder andere uit het Belastingplan 2024 voortvloeit.

© 2024 Meijburg & Co is a partnership of limited liability companies under Dutch law, is registered in the Trade Register under number 53753348
and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee.
All rights reserved.