‘Lenen’ van de bv? Tijd voor actie!

August 20, 2019
Gezin vlieger

Leent u van uw eigen bv? Dan zal het u niet ontgaan zijn dat er veel rumoer is over de positie van aanmerkelijkbelanghouders die vermogen uit de bv gebruiken voor privédoeleinden zonder daarover eerst aanmerkelijk belangheffing te betalen. De aanmerkelijk belangheffing kan namelijk langdurig worden uitgesteld door geleende bedragen in de rekening-courant te boeken of door middel van een (meer) formele lening. Tot chagrijn van de belastingdienst leidt dit uitstel soms ook tot afstel van heffing. De consultatie inzake het conceptwetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ dient hier verandering in te brengen. Melle Hoynck van Papendrecht, Tax Manager bij KPMG Meijburg & Co, bespreekt in deze blog de ontwikkelingen en waarom u in 2019 nog actie zou moeten ondernemen.

Als ondernemer geld lenen van je eigen bv

Lenen van de eigen bv bestaat al zolang als er bv’s bestaan. Het is een eenvoudige manier om tijdelijk geld van de bv te gebruiken. Vaak gebeurt dit in de vorm van een eenvoudige rekening courant verhouding, maar met grote regelmaat worden er ook via formele leningsovereenkomsten bedragen voor langere periodes uitgeleend aan de directeur groot aandeelhouder. Als daarbij op enig moment de situatie ontstaat dat de aandeelhouder niet meer kan terugbetalen is er vaak ook geen geld meer om de belasting die dan nog afgedragen moet worden te betalen.

Vragen van de Belastingdienst

Wij zagen dan ook in de afgelopen jaren steeds vaker vragen vanuit de Belastingdienst over de hoogte van de rekening courant en de aangegane leningsovereenkomsten. Dit betreft dan vragen omtrent de schriftelijke vastlegging van de lening, een verklaring waarvoor het bedrag geleend is, een overzicht van de bedongen zekerheden, het aflossingsschema, de looptijd van de lening, een verklaring van hoe de bedongen rente is vastgesteld en de betaalbewijzen van het overboeken van het bedrag. De Belastingdienst let daarbij op de hoogte van de gehanteerde rente en dat het uitgeleende bedrag daadwerkelijk wordt terugbetaald door de aanmerkelijkbelanghouder. Wanneer het vermogen de bv namelijk definitief verlaat omdat de aandeelhouder feitelijk niet meer kan aflossen, is er in wezen sprake van een winstuitdeling.

Fiscus legt overmatig lenen eigen bv aan banden

Omdat de belastingdienst soms achter het net viste is er na een aankondiging op Prinsjesdag 2019 op 4 maart 2019 een internetconsultatie gestart over het conceptwetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’. De regeling is zeer ruim en grof opgezet en heeft daardoor geleid tot veel rumoer. In het kort houdt de regeling het volgende in. Vanaf kalenderjaar 2022 wordt bij aanmerkelijkbelanghouders en hun partner die tezamen meer dan € 500.000 lenen bij hun bv een fictief voordeel als inkomen uit aanmerkelijk belang in aanmerking genomen. Alles wat de aanmerkelijkbelanghouder en hun partner boven deze grens lenen, wordt aan het eind van het kalenderjaar belast in box 2.

Uitzondering voor de eigenwoningschuld

Nagenoeg alle schulden aan de eigen bv zullen hieronder vallen. Alleen de eigenwoningschuld telt niet mee, hier is een uitzondering voor gemaakt. Leningen bij meerdere vennootschappen waarin een aanmerkelijk belang wordt gehouden worden bij elkaar opgeteld.

Wanneer moet u in actie komen?

Hierdoor zal iedere aanmerkelijkbelanghouder die meer dan € 500.000 heeft geleend, zijn positie opnieuw moeten bekijken. Dit geldt ook voor situaties waarin het 100% zeker is dat de aandeelhouder prima in staat is om zijn schulden weer af te lossen omdat hij of zij over meer dan voldoende ander privé vermogen beschikt. Denk ook aan situaties dat een lening verzekerd is van aflossing door een hypotheek op vastgoed of pandrecht op een beleggingsportefeuille. Dat is allemaal niet meer relevant als de schuld hoger is € 500.000.

Een laatste aandachtspunt is nog dat het aanmerkelijk belang tarief in box II in 2020 omhoog gaat. Daardoor kan het gunstiger zijn om al in 2019 af te rekenen met de belastingdienst.

Bij twijfel niet afwachten

Heeft u vragen over uw situatie, of wat voor effect het wetsvoorstel op u heeft en hoe u het beste kunt voorsorteren? Neem dan gerust contact op met een Familie & Bedrijf adviseur van Meijburg & Co.

© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is a partnership of private limited companies, is registered in the Trade Register under number 53753348
and is affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.