Interview met Unilever over de toekomst van belastingen

December 5, 2019
Veranderingen-in-de-belastingfunctie

Loek Helderman, Partner bij KPMG Meijburg wisselde op het hoofdkantoor van Unilever in Londen van gedachten over (de toekomst van) belastingen met de CFO van Unilever, Graeme Pitkethly en EVP Global Tax & Treasury, Janine Juggins. RAAD Magazine, het magazine voor Bestuurders en Commissarissen, was erbij.

De organisatie van de huidige belastingfunctie en de grootste uitdagingen voor een belastingfunctie  zoals die van Unilever komen o.a. in dit interview aan bod. Ook over de mogelijke rol en toepassingen van (belasting)technologie wordt uitgebreid gesproken.

Lees hieronder het hele interview.

© 2021 Meijburg & Co is a partnership of limited liability companies under Dutch law, is registered in the Trade Register under number 53753348
and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee.
All rights reserved.