Interview: Transfer Price Documentatie Quick Scan

De komende zes maanden is het Tax Controversy Tuesday. Elke eerste dinsdag van de maand krijgen we een inkijkje in het Tax Controversy domein. Het eerste in de reeks wordt afgetrapt door Niels Boef en Janneke Versantvoort.

Newsoverview (1)

NieuwsFlits WOZ en lokale belastingen – 1st quarter 2022

March 24, 2022
De Nieuwsbrief WOZ, lokale belastingen besteedt aandacht aan interessante ontwikkelingen en rechtspraak en verschijnt twee keer per jaar. Hierbij presenteren wij u de tweede editie van 2021 ...
Read more

© 2022 Meijburg & Co is a partnership of limited liability companies under Dutch law, is registered in the Trade Register under number 53753348
and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee.
All rights reserved.